Algemene Voorwaarden

Welkom bij www.foodlinkk.com!

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van foodlinkk, gevestigd op foodlinkk.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Ga niet verder met het gebruik van www.foodlinkk.com als u het niet eens bent met alle algemene voorwaarden die op deze pagina zijn vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, het privacybeleid en de disclaimer en op alle overeenkomsten: “Cliënt”, “U” en “Uw” verwijzen naar u, de persoon die inlogt op deze website en voldoet aan de algemene voorwaarden van het bedrijf. “Het Bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons” verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen”, of “Ons” verwijst naar zowel de Cliënt als wijzelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van betaling die nodig zijn om het proces van onze bijstand aan de Cliënt op de meest geschikte manier uit te voeren voor het uitdrukkelijke doel van het voldoen aan de behoeften van de Cliënt met betrekking tot de verstrekking van de aangegeven diensten van het bedrijf, overeenkomstig en onderhevig aan de heersende wetgeving van nl. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, met hoofdletters en/of hij/zij of zij worden beschouwd als inwisselbaar en daarom als verwijzend naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot www.foodlinkk.com, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van foodlinkk.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen de gegevens van de gebruiker op te halen voor elk bezoek. Cookies worden gebruikt door onze website om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken, zodat het gemakkelijker wordt voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze partnerbedrijven op het gebied van filialen/reclame maken mogelijk ook gebruik van cookies.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezit foodlinkk en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle materialen op www.foodlinkk.com. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag deze materialen op www.foodlinkk.com raadplegen voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die zijn vastgesteld in deze algemene voorwaarden.

U mag niet:

 • Herpubliceer materiaal van www.foodlinkk.com
 • Verkoop, verhuur of onderlicentieer materiaal van www.foodlinkk.com
 • Vermenigvuldig, dupliceer of kopieer materiaal van www.foodlinkk.com
 • Her distribueer inhoud van www.foodlinkk.com

 

Onderdelen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen in bepaalde gedeelten van de website. Foodlinkk filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt op geen enkele wijze opmerkingen voordat ze op de website verschijnen. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van foodlinkk, haar agenten en/of partners. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn/haar standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is foodlinkk niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de opmerkingen op deze website.

Foodlinkk behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en eventuele opmerkingen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd, te verwijderen.

U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle noodzakelijke licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen schenden geen enkel intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi of handelsmerk van derden;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijke, kwaadaardige, beledigende, onfatsoenlijke of anderszins onwettige materialen die een inbreuk vormen op de privacy.
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zaken of klanten te werven, commerciële activiteiten te presenteren of onwettige activiteiten te ondernemen.

Hierbij verleent u foodlinkk een niet-exclusieve licentie om alle opmerkingen die u plaatst te gebruiken, reproduceren, bewerken en anderen toestemming te geven deze te gebruiken, reproduceren en bewerken in welke vorm, formaat of medium dan ook.

Hyperlinken naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs mogen naar onze website linken op dezelfde manier als ze linken naar de websites van andere vermelde bedrijven; en
 • System wide Accredited Businesses, behalve non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkels en liefdadigheidsfondsenwervende groepen, mogen niet linken naar onze website.

Deze organisaties mogen linken naar onze startpagina, publicaties of andere informatie op de website, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen valse sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en de producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

We overwegen en keuren mogelijk andere verzoeklinks goed van de volgende soorten organisaties:

 • Algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen;
 • dot.com community sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • online directory-distributeurs;
 • internetportals;
 • accountancy-, juridische en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen

We zullen koppelingaanvragen van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de koppeling ons niet ongunstig doet lijken voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de koppeling het ontbreken van foodlinkk compenseert; en (d) de koppeling in de context van algemene informatiebronnen past.

Deze organisaties mogen naar onze startpagina linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte de indruk wekt van sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden vermeld en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, moet u ons op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar foodlinkk. Voeg uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie en de URL van uw site toe, een lijst met eventuele URL’s waarvan u van plan bent naar onze website te linken, en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u zou willen linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen hyperlinks naar onze website maken op de volgende manieren:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniform resource locator (URL) waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door gebruik te maken van elke andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, die logisch is binnen de context en het format van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen gebruik van het logo of ander kunstwerk van Foodlinkk is toegestaan voor het maken van een link zonder een handelsovereenkomst voor het gebruik van het handelsmerk.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag je geen frames creëren rond onze webpagina’s die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die op uw website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die opkomen op uw website. Geen enkele link mag verschijnen op een website die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, anderszins schendt of pleit voor de schending of andere schending van rechten van derden.

Voorbehoud van rechten

We behouden het recht om te verzoeken dat je alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. Je stemt ermee in om onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen op verzoek. We behouden ook het recht om deze algemene voorwaarden en ons koppelingsbeleid te allen tijde te wijzigen. Door voortdurend naar onze website te linken, ga je akkoord met deze koppelingsvoorwaarden en -bepalingen.

Verwijdering van links van onze website

Als je een link op onze website vindt die om welke reden dan ook beledigend is, ben je vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen overwegen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op je te reageren.

We garanderen niet dat de informatie op deze website juist is, we staan niet in voor de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; noch beloven we dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze aansprakelijkheid of die van jou beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel;
 • onze aansprakelijkheid of die van jou beperken of uitsluiten voor fraude of bedrieglijke voorstelling;
 • een van onze of jouw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • een van onze of jouw aansprakelijkheden uitsluiten die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in dit gedeelte en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderhevig aan de voorgaande alinea; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en schending van wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn we niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.